ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО
КАФЕДРА ОНКОЛОГІЇ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО
ГО «НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ ОНКОЛОГІВ УКРАЇНИ»
ГО «АСОЦІАЦІЯ ГІНЕКОЛОГІЧНИХ ОНКОЛОГІВ УКРАЇНИ»
ГО «УКРАЇНСЬКИЙ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ МЕДИЧНИЙ АЛЬЯНС»
"Гнатишаківські читання 2022: мультидисциплінарний підхід в комбінованому лікуванні раку яєчників"
2022
LVIV
Науково-практична конференція з міжнародною участю:
м. Львів, готель Дністер
25-26 лютого 2022 року
Рак яєчника залишається однією з найбільш серйозних проблем сучасної онкології, посідаючи третє–четверте місце серед пухлин репродуктивної системи та сьоме рангове місце у структурі загальної онкологічної захворюваності у світі. Водночас смертність від раку яєчників перевищує смертність від усіх онкогінекологічних патологій, разом узятих , і посідає п’яте місце серед причин смерті від усіх злоякісних пухлин у жінок. В Україні смертність від РЯ сягає 8,1 на 100 тис. жіночого населення, не маючи тенденції до стійкого зниження.

На конференції наведемо огляд сучасних можливостей лікування хворих на рак яєчників. Детально висвітлемо раціональний вибір тактики лікування пацієнтів хірургічним і хіміотерапевтичним методами. Розглянємо комбінований підходи — поєднання циторедуктивної операції та хіміотерапії. Акцентуємо провідну роль мультидисциплінарного підходу до лікування хворих на рак яєчників.
ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ
ЕКСПЕРТИ НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ
 • Володько Наталія Антонівна
  Завідувачка кафедри онкології та медичної радіології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, д.мед.н., професор
 • Prof. Anna Fagotti

  Professor and Consultant Gynecologic Oncology, Fondazione Policlinico A. Gemelli/

  Catholic University of the Sacred Heart,

  Rome, Italy, голова комітету з освіти в ESGO

 • Prof. Olivier Glehen
  MD, PhD, Head of the General and Oncologic surgery Department in Centre Hospitalier Lyon-Sud, Director of the Peritoneal Carcinomatosis Research Group, France
 • Білинський Борис Тарасович

  Академік Академії вищої школи України, професор кафедри онкології і радіології ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, д.мед.н., професор

 • Свінціцький Валентин Станіславович
  Керівник науково-дослідного відділення онкогінекології Національного інституту раку МОЗ України, Президент ГО «Всеукраїнська Асоціація гінекологічних онкологів», д.мед.н., професор
 • Ярема Роман Романович
  Доцент кафедри онкології і радіології кафедри онкології і радіології ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, к.мед.н.
 • Харченко Катерина Володимирівна
  Керівник Відділення малоінвазивної хірургії Київського міського клінічного онкологічного центру, член Європейського товариства гінекологів-онкологів (ESGO), Європейського товариства медичних онкологів (ESMO), д.мед.н.
 • Вінницька Алла Борисівна
  Головний лікар Лікарні ізраїльської онкології LISOD, член Європейського товариства гінекологів-онкологів (ESGO), Європейського товариства медичних онкологів (ESMO), д.мед.н., професор
 • Ковальов Олексій Олексійович
  Завідувач кафедри онкології Запорізької Медичної Академії післядипломної освіти МОЗ України, д.мед.н., професор
 • Шпарик Ярослав Васильович
  Завідувач відділення хіміотерапії КНП ЛОР «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр», к.мед.н.
 • Пирогова Віра Іванівна
  Завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, д.мед.н., професор
 • Бакай Ольга Олексіївнаа
  Лікар ультразвукової діагностики вищої категорії, лікар-радіолог Національного інституту раку, к.мед.н.
 • Косей Наталія Василівна
  Керівник наукового відділу репродуктивного здоров’я ДНУ «ЦІМТ НАН України», д.мед.н., професор
 • Захаренко Наталія Феофанівна
  Головний науковий співробітник відділення ендокринної гінекології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», д.мед.н.
 • Рибін Андрій Ігорович
  Професор кафедри онкології променевої діагностики, терапії, радіаційної медицини та онкології Одеського національного медичного університету, д.мед.н.
 • Михайлишин Любов Олегівна
  Завідувачка відділення репродуктології клініки «Альтернатива» м. Львів, к.мед.н.
 • Якубець Ольга Ігорівна
  Завідувачка гінекологічного відділення №1 Львівського онкогінекологічного регіонального лікувально-діагностичного центру, асистент кафедри онкології і радіології кафедри онкології і радіології ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, к.мед.н.
 • Цьолко Олег Романович
  Лікар-онкогінеколог гінекологічного відділення №1 Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру, к.мед.н.
ТЕМАТИКИ ЩО РОЗГЛЯНЕМО
25 лютого 2022 року (п'ятниця)
26 лютого 2022 року (субота)
Мультидисциплінарний підхід в комбінованому лікуванні раку яєчників
Проблема діагностики та лікування пухлинних новоутворень яєчників
· Молекулярно-генетичні аспекти канцерогенезу раку яєчників,
· Сучасні стандарти первинної циторедукції, роль лапароскопічного підходу
· Хірургічний компонент комбінованого лікування первинного раку яєчників
· Персоналізована терапія раку яєчників в постгеномну еру
· Проблема фертильності при злоякісних пухлинах яєчників
· Діагностика пухлинних новоутворень яєчників
· Лікувальна тактика передпухлинних новоутворень яєчників
· Ендометріоїдні кісти яєчників
· Диференційна діагностика пограничних станів пухлинних новоутворень яєчників
· Герміногенні пухлини яєчників
ПРОГРАМА
25 лютого 2022 року (п'ятниця)
Секція 1. Первинний рак яєчників
Модератори: Ковальчук І.В., Чехун В.Ф. , проф. Володько Н.А., проф. Свінціцький В.С.
Традиція Гнатишаківських читань. Вітальне слово
Генеральний директор КП ЛОР ЛДОРЛДЦ - Ковальчук І.В., проф. Володько Н.А., Зуб В.А.

А.І. Гнатишак – засновник львівської школи онкології

А.І. Гнатишак – засновник львівської школи онкології

Білинський Борис Тарасович
Академік Академії вищої школи України, професор кафедри онкології і радіології ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, д.мед.н., професор

Еволюція поглядів на канцерогенез раку яєчників. Молекулярно-генетичне обґрунтування персоніфікованого лікування

Еволюція поглядів на канцерогенез раку яєчників. Молекулярно-генетичне обґрунтування персоніфікованого лікування

Володько Наталія Антонівна
Президент ГО «Українська Асоціація кольпоскопії та цервікальної патології», завідувач кафедрою онкології та медичної радіології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, д.мед.н., професор

Комплексне геномне профілювання при раку яєчників

Комплексне геномне профілювання при раку яєчників

Ковальов Олексій Олексійович
Завідувач кафедри онкології Запорізької Медичної Академії післядипломної освіти МОЗ України, д.мед.н., професор

Сучасні вимоги до хірургічного лікування раку яєчника . Стріпінг діафрагми. Методика Хадсона: 10 кроків виконання

Сучасні вимоги до хірургічного лікування раку яєчника . Стріпінг діафрагми. Методика Хадсона: 10 кроків виконання

Свінціцький Валентин Станіславович
Керівник науково-дослідного відділення онкогінекології Національного інституту раку МОЗ України, Президент ГО «Всеукраїнська Асоціація гінекологічних онкологів», д.мед.н., професор

Сучасні стандарти хірургічного компоненту комбінованого лікування первинного раку яєчників». Відео-сесія: «Повна первинна циторедукція раку яєчників стадії ІІІС

Сучасні стандарти хірургічного компоненту комбінованого лікування первинного раку яєчників». Відео-сесія: «Повна первинна циторедукція раку яєчників стадії ІІІС

Ярема Роман Романович
Доцент кафедри онкології і радіології кафедри онкології і радіології ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, к.мед.н.

Первинна чи інтервальна циторедукція: за та проти

Первинна чи інтервальна циторедукція: за та проти

Харченко Катерина Володимирівна
Керівник Відділення малоінвазивної хірургії Київського міського клінічного онкологічного центру, член Європейського товариства гінекологів-онкологів (ESGO), Європейського товариства медичних онкологів (ESMO), к.мед.н.

Поширений рак яєчників: пошук нових терапевтичних можливостей для першої лінії терапії

Поширений рак яєчників: пошук нових терапевтичних можливостей для першої лінії терапії

Вінницька Алла Борисівна
Головний лікар Лікарні ізраїльської онкології LISOD, член Європейського товариства гінекологів-онкологів (ESGO), Європейського товариства медичних онкологів (ESMO), д.мед.н., професор

Персоналізований підхід до застосування НІРЕС у хворих з первинним раком яєчників

Персоналізований підхід до застосування НІРЕС у хворих з первинним раком яєчників

Рибін Андрій Ігорович
Професор кафедри онкології променевої діагностики, терапії, радіаційної медицини та онкології Одеського національного медичного університету, д.мед.н.

Сучасні стандарти первинної циторедукції, роль лапароскопічного підходу. Роль лапароскопії в хірургічному лікуванні раку яєчників

Сучасні стандарти первинної циторедукції, роль лапароскопічного підходу. Роль лапароскопії в хірургічному лікуванні раку яєчників

Prof. A. Fagotti
Fondazione Policlinico A. Gemelli/ Catholic University of the Sacred Heart, Rome, Italy
Обідня перерва

ENYGO постерна сесія (обговорення стендових доповідей)

ENYGO постерна сесія (обговорення стендових доповідей)

Ковальов Олексій Олексійович
Завідувач кафедри онкології Запорізької Медичної Академії післядипломної освіти МОЗ України, д.мед.н., професор
Крижанівська Ганна Євстахіївна
Завідувач кафедрою онкології Івано-Франківського національного медичного університету, керівник Івано-Франківського осередку ГО «УАКЦП», д.мед.н., професор

Богдан Кривокульский

Лікар-онкогінеколог відділення онкогінекології Тернопільського обласного онкологічного диспансеру, офіційний представник України в Європейській спілці молодих онкогінекологів (ENYGO), к.мед.н.

Секція 2. Рецидивний рак яєчників

Модератори: доц. Ярема Р.Р. проф. Карташов С.М., проф. Крижанівська А.Є., доц. Шпарик Я.В

Surgery in combined treatment of recurrent ovarian cancer

Surgery in combined treatment of recurrent ovarian cancer

Olivier Glehen, Франція
MD, PhD, Head of the General and Oncologic surgery Department in Centre Hospitalier Lyon Sud

Вторинна циторедукція та НІРЕС в комбінованому лікуванні рецидивного раку яєчників

Вторинна циторедукція та НІРЕС в комбінованому лікуванні рецидивного раку яєчників

Ярема Роман Романович
Доцент кафедри онкології і радіології кафедри онкології і радіології ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, к.мед.н.

Сучасний алгоритм лікування BRCA-асоційованого розповсюдженого раку яєчника: концепція підтримуючої терапії

Сучасний алгоритм лікування BRCA-асоційованого розповсюдженого раку яєчника: концепція підтримуючої терапії

Шпарик Ярослав Васильович
Завідувач відділення хіміотерапії КНП ЛОР «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр», к.мед.н.

Сучасний алгоритм лікування BRCA-асоційованого розповсюдженого раку яєчника: концепція підтримуючої терапії

Сучасний алгоритм лікування BRCA-асоційованого розповсюдженого раку яєчника: концепція підтримуючої терапії

Шпарик Ярослав Васильович
Завідувач відділення хіміотерапії КНП ЛОР «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр», к.мед.н.

Чи знаємо ми, що стоїть за результатами хірургічних клінічних досліджень?

Чи знаємо ми, що стоїть за результатами хірургічних клінічних досліджень?

Копецький В’ячеслав Ігорьович
Хірург-онколог відділення пухлин печінки, підшлункової залози та онковаскулярної хірургії, к.мед.н.

Проблема фертильності при злоякісних пухлинах яєчників

Проблема фертильності при злоякісних пухлинах яєчників

Володько Наталія Антонівна
Президент ГО «Українська Асоціація кольпоскопії та цервікальної патології», завідувач кафедрою онкології та медичної радіології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, д.мед.н., професор
Пирогова Віра Іванівна
Завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, д.мед.н., професор

Дискусія

Дискусія

ПРОГРАМА
26 лютого 2022 року (субота)

Особливості діагностики та лікування новоутворень яєчників у жінок репродуктивного періоду.

Модератори: проф. Володько Н.А., проф. Косей Н.В.

Ультразвукова діагностика пухлиноподібних утворень яєчників. Як їх відрізняти від пухлин

Ультразвукова діагностика пухлиноподібних утворень яєчників. Як їх відрізняти від пухлин

Бакай Ольга Олексіївнаа
Лікар ультразвукової діагностики вищої категорії, лікар-радіолог Національного інституту раку, к.мед.н.

Ендометріоїдні кісти яєчників

Ендометріоїдні кісти яєчників

Косей Наталія Василівна
Керівник наукового відділу репродуктивного здоров’я ДНУ «ЦІМТ НАН України», д.мед.н., професор

Запальні аднекстумори. Причини, диференційна діагностика, тактика лікування

Запальні аднекстумори. Причини, диференційна діагностика, тактика лікування

Захаренко Наталія Феофанівна
Головний науковий співробітник відділення ендокринної гінекології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», д.мед.н.

Круглий стіл: Пограничні пухлини яєчників

Погляд гінеколога, онкогінеколога, репродуктолога

Круглий стіл: Пограничні пухлини яєчників

Погляд гінеколога, онкогінеколога, репродуктолога

Мартин Тарас Юліанович
Завідувач гінекологічного відділення №2 підрозділа КНП «3-а міської клінічнаої лікарні м.Львова», к.мед.н.
Левицька Н.М.
Собко Андрій Юрійович
Лікар-хірург-онколог займається діагностикою та лікуванням гінекологічних онкозахворювань із застосуванням широкого спектру хірургічних методик
Михайлишин Любов Олегівна
Завідувачка відділення репродуктології клініки «Альтернатива» м. Львів, к.мед.н.

Герміногенні пухлини яєчників

Герміногенні пухлини яєчників

Володько Наталія Антонівна
Президент ГО «Українська Асоціація кольпоскопії та цервікальної патології», завідувач кафедрою онкології та медичної радіології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, д.мед.н., професор
Якубець Ольга Ігорівна
Завідувачка гінекологічного відділення №1 Львівського онкогінекологічного регіонального лікувально-діагностичного центру, асистент кафедри онкології і радіології кафедри онкології і радіології ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, к.мед.н.

Розгляд клінічних кейсів: «Клінічні помилки в діагностиці пухлинних новоутворень яєчників»

Розгляд клінічних кейсів: «Клінічні помилки в діагностиці пухлинних новоутворень яєчників»

Володько Наталія Антонівна
Президент ГО «Українська Асоціація кольпоскопії та цервікальної патології», завідувач кафедрою онкології та медичної радіології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, д.мед.н., професор
Якубець Ольга Ігорівна
Завідувачка гінекологічного відділення №1 Львівського онкогінекологічного регіонального лікувально-діагностичного центру, асистент кафедри онкології і радіології кафедри онкології і радіології ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, к.мед.н.
Цьолко Олег Романович
Лікар-онкогінеколог гінекологічного відділення №1 Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру, к.мед.н.
Косей Наталія Василівна
Керівник наукового відділу репродуктивного здоров’я ДНУ «ЦІМТ НАН України», д.мед.н., професор
Захаренко Наталія Феофанівна
Головний науковий співробітник відділення ендокринної гінекології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», д.мед.н.

Засідання робочої групи по створенню національного протоколу лікування раку яєчників

Засідання робочої групи по створенню національного протоколу лікування раку яєчників

СЕРТИФІКАТ
НМФ внесено до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2022 за №50 (https://www.testcentr.org.ua/uk/nmf). Учасники-слухачі отримують e-mail-сертифікат 5 балів БПР (за 1 день) або 15 балів БПР (за 2 дні), якщо участь підтверджено присутністю в залі. Сертифікати будуть надіслані на e-mail протягом 30-ти діб після НМФ
Сертифікація БПР
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
"Гнатишаківські читання 2022"

ОБЕРІТЬ КВИТОК ДЛЯ УЧАСТІ
Офлайн реєстрацію закрито!
Онлайн Делегат
2000 грн
ДРУЖНЯ ВЕЧЕРЯ
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ
м. Львів, готель Дністер
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО
ГО "УКРАЇНСЬКИЙ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ МЕДИЧНИЙ АЛЬЯНС"
ТОВ "ТАТКОМЕРС"

Тел: +380976745156
E-mail: info@medinfo.org